Kukka Kunnari
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
19.01.2022

Rakennetaan sote, jossa on mieltä

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kriisiytymässä – mutta nyt jos koskaan meillä on mahdollisuus muuttaa suuntaa.

Historiamme ensimmäiset sote- eli aluevaalit käydään viimein tällä viikolla. 23.01.2022 valitsemme ensimmäistä kertaa päättäjät 21 hyvinvointialueelle. He tulevat vastaamaan alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta lähtien, kun sote-uudistus astuu voimaan.

Olen ehdolla, koska soten maailma on minulle rakas. Toimin Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnassa vasemmistoliiton edustajana ja työskentelen psykologina – aiemmin koulussa ja tämän vuoden alusta sairaanhoitopiirillä. Tämän vuoden toimin myös Pirkanmaan Psykologiyhdistyksen puheenjohtajan tehtävissä. Tahdon jatkaa työtäni olemalla alusta asti mukana rakentamassa sotea, joka on hyvä kaikille, ei harvoille.

Mitä sitten tahdon? Tahdon soten, jossa on mieltä. Jotta siinä olisi, meidän on löydettävä ratkaisuja ainakin työntekijäpulaan, mielenterveyskriisiin ja hyvinvointibisneksen tuottamiin ongelmiin.

1. Ratkaisuja työntekijäpulaan

Väestömme ikääntyy ja sen myötä palvelutarve kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan kymmenet tuhannet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat eläköitymisen kynnyksellä ja lukemattomat ovat vaihtaneet alaa kestämättömän kuormituksen vuoksi. Koulutusmääriä tulee nostaa, mutta ongelmat eivät ratkea, jollei työoloja, palkkausta ja johtamista paranneta vastaamaan työn yhteiskunnallista arvoa. Työntekijöitä houkutellaan ainoastaan tekemällä työstä houkuttelevaa.

2. Ratkaisuja mielenterveyskriisiin

Mielenterveyskriisillä tarkoitetaan tilannetta, jossa mielenterveyden ongelmat kärjistyvät ja kasautuvat, kun yhteiskuntamme rakenteet ja tarjoamamme palvelut eivät vastaa inhimillisiin tarpeisiimme. Kriisi verottaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien psyykkistä hyvinvointia. Erityisesti lasten ja nuorten sekä työelämän ulkopuolella olevien mielenterveyspalveluissa on isoja puutteita.

Meidän on taattava ihmisille nopea hoitoonpääsy heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen sekä riittävää tukea myös varsinaisen hoidon jälkeen. Palveluiden on oltava helposti löydettävissä ja saavutettavia. Lisäksi tarvitsemme selkeitä toimintamalleja monisyisistä ongelmista kärsivien hoitoon sekä ymmärrystä siitä, että mielenterveyskuntoutuminen voi olla pitkäaikainen prosessi. Kuntoutuminen ei myöskään aina tarkoita paluuta opiskelu- tai työelämään.

3. Vaihtoehtoja sote-bisnekselle

Sote-uudistus lujittaa julkisten palveluiden asemaa, mutta ei poista kokonaan yksityistämisen luomia hyvinvointimarkkinoita. Meidän on turvattava ihmisten hyvinvointi tarjoamalla vaihtoehtoja sote-bisnekselle: on varmistettava riittävä julkinen tuotanto, tunnistettava järjestöjen ja työntekijäosuuskuntien panos osana palvelujärjestelmää sekä luotava demokratiaa ja yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita.

Olemme tosiaankin uuden äärellä. Muista äänestää!

Takaisin etusivulle