Kukka Kunnari
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
28.05.2021

Nämä ovat ilmasto- ja luontovaalit

Sitran tuoreen selvityksen mukaan kuntien ilmastotavoitteet kattaisivat toteutuessaan jopa yli puolet koko Suomen hiilineutraalisuudesta. Valtaosa Suomen kunnista on asettanut päästöjen vähentämiseen liittyvän ilmastotavoitteen, mutta luontokadon pysäyttämiseen liittyvät suunnitelmat ovat selvityksen mukaan vielä harvassa. Nämä eivät ole mitättömiä tietoja – varsinkaan näin kuntavaalien kynnyksellä.

Tampereen kaupunki on laatinut Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan, jossa tavoitellaan hiilineutraalisuuden ohella luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän lisäämistä. Tiekartta on osa Kestävä Tampere 2030-ohjelmaa, joka perustuu kuuteen kokonaisuuteen: kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne, kestävä asuminen ja rakentaminen, energian kestävä tuotanto ja kulutus, kestävä kulutus ja materiaalitalous, kestävä kaupunkiluonto ja hyvä ympäristön tila. Luontokato-termiä tiekartassa tai ohjelmasuunnitelmassa mainita kertaakaan, mikä viittaa siihen, että sinänsä erinomaisista tavoitteista huolimatta ei luontokadon muodostamaa uhkaa meilläkään täysin vielä hahmoteta.

Tampereen suurimmat päästölähteet ovat kaukolämmitys, tieliikenne ja kuluttajien sähkönkulutus. Erityisesti liikenteen osalta päästövähennystavoitteen saavuttaminen on haastavaa asukasluvun kasvaessa ja liikkuimistapojen muutosten ollessa hitaita. Arvioiden mukaan Naistenlahden voimalaitoksen uusiminen tulee vähentämään kaukolämmityksen päästöjä huomattavasti. Naistenlahti kolmosen käyttämät puupolttoaine ja jyrsinturve eivät kuitenkaan ole ratkaisuja, joiden varaan voimme jäädä lepäilemään. Odotankin mielenkiinnolla käynnisttä olevan geolämpölaitoshankkeen etenemistä.

Kuntien toimet eivät toki itsessään riitä. Tarvitaan myös yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten toimia. Kaupunki voi kuitenkin kannustaa toimiin tarjoamalla neuvontaa ja ohjaamalla omalla päätöksenteollaan kestäviin valintoihin muun muassa liikkumisessa, hankinnoissa ja kiertotalouden harjoittamisessa.

Kesäkuun kuntavaaleissa kannattaa äänestää puolueita ja ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen ilmasto- ja luontotyöhön. Kuntien elimissä tehtävien päätösten merkitys on kaikkea muuta kuin mitätön eikä aikaa ole hukattavaksi.

Linkit
Sitran selvitys
Kestävä Tampere 2030 -ohjelma
Tampereen ilmastovahti
Vasemmistoliiton keinot luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi kunnissa

Takaisin etusivulle